"Double 11" Nadien, 4 categorie van uitdrukkelijke geschillen dergelijke rechten!

24/01/2001 作者 admin

"Double 11" Nadien, 4 categorie van uitdrukkelijke geschillen dergelijke rechten!

  Originele titel: "Double 11", deze vier typen uitdrukkelijke geschillen verschenen in de "Double 11" in de "Double 11" in "Double 11", terwijl de "手 族" wordt genoten, zijn de goederen barst, Express levering, Return, niet tijdig, enz. Verschillende problemen verschijnen. Met het oog op de "Double 11" na het jaar, bemiddelt de politie de situatie van dergelijke geschillen, 12 november, Taiyuan Public Security Yingze Branch passeerde de offici?le Weibo de relevante herinnering, "Double 11", vanwege de uitdrukkelijke levering van de Vier typengeschil, het publiek kan rechten uitvoeren in overeenstemming met relevante regelgeving. Status 1: in het winkelverbruik is de uitdrukkelijke bezorging te traag.

Volgens de "Standard van de post-industrie" is dezelfde stad Express-mail 3 kalenderdagen; Binnenlandse Airborne Express Mail is 7 kalenders; Hong Kong en Macao Express Mail is 7 kalenderdagen; Taiwan Express Mail is 10 kalenderdagen; International Express Mail is 10 kalenderdagen.

Als de bovenstaande tijdslimiet wordt overschreden, behoort het tot de uitdrukkelijke levering, en kan de consument worden beschouwd als een zendingsverlies, en er is een bevoegdheid om het koeriersbedrijf te vragen om schadevergoeding te maken.

Dat wil zeggen, als de consument geen express heeft ontvangen, hebben consumenten het recht om het expressbezorgbedrijf te compenseren.

  Status 2: in het winkelverbruik zijn express-items beschadigd. Volgens artikel 47 van de postwet is de inhoud als volgt: het verlies van de post is verloren of de schade is beschadigd, volgens de vergoeding van de verzekering; sommige schade of de binnenste delen zijn kort, volgens het aandeel van Alle waarde van alle waarde van de e-mail, volgens het aandeel van alle waarden van de post; niet verwant afhankelijk van het verlies van de e-mail, schade of in de interne onderdelen, wordt het gecompenseerd volgens het werkelijke verlies, maar De maximale vergoeding is niet meer dan drie keer de in rekening gebrachte kosten.

Met andere woorden, als het express-item is verwerkt, moet het koeriersbedrijf compenseren volgens de prijs.

  Status 3: Bij het winkelen heeft het koeriersbedrijf meer dan de Express-servicekosten.

Volgens de politie is een dergelijke situatie relatief zeldzaam, maar een soortgelijk rapport wordt elk jaar ontvangen. Volgens artikel 42 van de contractwetgeving: "Indien de partijen een van de volgende omstandigheden hebben, hebben de partijen de wederpartij verliezen veroorzaakt en de aansprakelijkheid van schade moet worden toegewezen: het volgende contract, kwaadwillig raadpleging; opzettelijk verbergen en ingesteld het contract over belangrijke feiten maken of valse omstandigheden bieden; er zijn ander gedrag dat het principe van eerlijkheid schenden.

  Met andere woorden, het Courier Company verbergt het feit dat de feiten en de re?le prijzen, meer servicekosten verzamelt, waardoor consumenten kunnen kiezen en betalen voor overmatige vergoedingen in overeenstemming met hun bepalingen. Als consument die is geschonden, kan het publiek een procedure aan het Hof indienen via de gerechtelijke route.

  Status 4: Bij het winkelen Verbruik elimineren de bepalingen van vrijstelling van uw eigen verantwoordelijkheden de voorwaarden van het hoofdrecht van consumenten.

Dergelijke omstandigheden omvatten, voornamelijk, Express-bezorgbedrijven hebben bijvoorbeeld ontwikkeld bij verzending naar de aangewezen locatie, zoals verzender of aangewezen ondertekening mensen, het bedrijf heeft het recht om anderen te laten verzamelen, wat resulteert in de gevolgen van het bedrijf. "

Volgens artikel 40 van de contractwetgeving: "Het formaatvoorwaarden hebben de bepalingen van de artikelen 52 en 53, of verstrekken de indelingsclausule om de verantwoordelijkheid vrij te stellen, de verantwoordelijkheid van de andere partij te verhogen en de hoofdrecht van de andere partij uitsluit. Deze termen zijn ongeldig.

"Dat wil zeggen, gebruik deze overlordclausule om de verantwoordelijkheid vrij te stellen, het behoort tot de ongeldigering, tijdens het snelle leveringsproces, zodra de situatie optreedt, moet het koerierbedrijf de consument nog steeds compenseren. Bovendien herinner de politie ook publiek om op te letten, consumenten, bij het kiezen van Express, kies een goede reputatie, goede service, bedieningsstandaard en licentie.

Tegelijkertijd moeten consumenten specifieke "express leveringcontracten" of "transportcontract" naar het koeriersbedrijf ondertekenen en proberen de rechtenverplichtingen en standaardverantwoordelijkheden van beide partijen te verduidelijken. Bovendien moeten consumenten zorgvuldig bekijken of het vullen van de vervoerder uitgebreid, duidelijk is, ongeacht of de naam, hoeveelheid, waarde, aankomstdatum, transportmethode, pick-up methode, geadresseerde en contactgegevens.

Eindelijk, bij het ontvangen van Express, moet u het pakket openen, de goede goederen na de goederen controleren. Als de koerier een belangrijk item is of eenvoudig het artikel is, moet het worden geselecteerd en het "gelijke verzekeringscontract" in te vullen om de aansprakelijkheid van de wanbetaling te verduidelijken. (Reporter Xingo).